Home > Български > Успешен Старт за Чистото Електричество

Успешен Старт за Чистото Електричество

Този месец може да се окаже повратен в произвотството на електроенергия в света. Причината е стартирането на първата елетроцентрала с индустриални размери, която работи изцяло на водород. Тя е построена близо до Венеция и с 12 мегаватовата си мощност посреща нуждите на над 20 000 домакинства. По-важното е, че електроцентралата е напълно екологична и не произвежда никакви вредни емисии. Така венецианците, които първи ще се възползват от зелената технология ще спестят 17 000 тона въглероден диоксид в атмосферата.

Първата водородна електроцентрала. снимка: www.mecforum.it

Първата водородна електроцентрала. снимка: http://www.mecforum.it

Мисля, че това е невероятно постижение! Турбините са специално изработени от GE, а изгореният в тях водород има само два остатъчни продукта – топлина и водна пара и никакви вредни газове. Това е наистина един добър старт за чистото електричество ( в момента електроцентралите произвеждат 21% от глобалните емисии на CO2), но има редица проблеми за решаване. Първият е, че построената от Еnel електроцентрала е капка в морето, предвид масовото горене на въглища и нищожната употреба на възобновими източници. Вторият проблем е, че, както ми се стува, подобни инициативи са оплетени в пипалата на съществуващите технологии и доминиращото мислене за планетата като източник на лесни печалби. Например, водородът за електроцентралата е остатъчен продукт от химическите заводи в близката индустриална зона Porto Marghera, като по този начин чистото производсвто на ток започва в мръсните заводи наоколо. Освен това, отделената от електроцентралата пара се използва в друга електроцентрала с 4 MW мощност, която работи на въглища. С други думи, увеличаваме възобнобимите източници, но традиционните замърсители също растат.

Липсата на вредни емисии в електропроизводството със сигурност е голям пробив. Надеждите ми са да има повече финансиране за такива проекти на национално и европейско ниво. Въпреки това оставам бдителен дали подобни инициативи не са параван за статуквото на правене на лесни пари от природните ресурси на планетата и постепенното й унищожаване. Именно това статукво е големия камък в двора на всеки природозащитник

!Criticae on Facebook!

Categories: Български
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: