Home > Български > Екологична, Демократична, Сигурност

Екологична, Демократична, Сигурност

В предишни статии съм споменавал за възможностите за екологично- и гео-инжинерство. Сега искам да ги свържа с две други важни неща: глобалната сигурност и глобалната демокрация. Аргументът ми е, че без подходящ глобален механизъм за решаване на еколкогичните проблеми, промените в климата могат сами по себе си да се превърнат в проблем за сигурността.

Първо, днес всяка средно голяма държава може да гео-инжинерства, тъй като имаме предостатъчно технологии, които са учудващо евтини. За сметка на това нямаме международни механизми за вземане на решения относно глобалното затопляне и промените в климата- проблеми известни ни от доста време. Какво остава тогава за гео-инжинерство?! Кой и как взема такива решения?!

Второ, имаме глобален дефицит на демокрация. Справка – последните доклади на  Freedom House за „черната година за демокрацията” в Източна Европа и бившия СССР. Проблемът обаче е по-голямот сумата на съставните си части, тъй като глобалните въпроси се решават от държави като Китай и Русия, които не само изнудват останалите сили и по-малките от тях с традиционните средства на комунистическата си дипломация, но и блокират работата на СС на ООН. Към това трябва да прибавим и стожерите на демокрацията – ЕС с откъснатата от избирателите си евробюрокрация, и САЩ, които в последните години тотално погазиха собствената си конституция и традиционните граждански и човешки права на спобствените си граждани. Накратко: безконтролното управление винаги се превръща в безотговорно. Недемократичното и арбитрарно властване е неефективно, не решава проблеми, а ги усложнява.

Важно е да знаем кой и как решава за климатичните промени. Ако не знаем или няма механизъм това е проблем. Защото може скоро да се налага да се вземат бързи решения и да се окажем напълно неподготвени за това – технически, политически и дори административно.

planetЧовечеството е все по-ефективно в това да създава глобални вреди чрез локални действия. Увеличаването на емисиите на CO2  от развитите страни, Китай и Индия е достатъчно доказателство. С новите технологии обаче, много други страни ще могат посвоему да се опитат да решат климатичните проблеми. Предвид огромната икономическа и социална цена на природната деградация и промените в климата, за държавите ще е все по-важно да противодействат. Но тъй като проблемът е глобален, всяко действие ще има глобални последици, макар и да е породено на национално ниво. Тогава не е трудно да си представим как различни идеи за геоинжинерство ще имат значим (ако не катастрофален) ефект за различни други държави и поради това ще добият статус на директна заплаха. И ако геоинжинерите в САЩ не мислят като тези в Китай, това може да се счита за война!

С други думи – имаме глобален проблем, когато отделни фабрики амърсяват околната среда, но положението не е по различно, когато отедлни държави започват да решават проблемът самостоятелно. Нацонални експерименти с планетата и човечеството са недопустими, и макар че почти никога не са били възможни, сега са напълно вероятни. Може би ни делят няколко години от този момент, но това не бива да ни успокоява. Кой ще решава за когато се наложи? И как? Научно? Технически? Политически? Видяхме през последните 50 години колко неефективно е ООН в решаването на проблемите на международната сигурност. А такива проблеми имаме от както свят светува. Как тогава ще решим за или против намеса за  омяната на планетата ни, и то за пръв път?! Можем ли да се надяваме на ООН или подобна структура?!  И можем ли да оставим вземането на решения на държавите или клубове като ЕС или G8, или дори международните корпорации?!

Това са лесни въпроси – отговорът е „НЕ”. По-проблемно е как да създадем Световно Еко-Управление. За сега не виждам смислени опити за това. Ако световните лидери действат ad hoc и не създадат надежен и устойчив механизъм за вземае на решения и за справяне с екологичните заплахи, можем скоро да се окажем в центъра на екологична катастрофа и дори без система за международна сигурност. Всички. Перспективата не е приятна, но не е зле да се има предвид. За целта, нека натискаме правителствата за повече финансиране на изследвания в облстата на екологичните технологии и геоинжинерството. Също трябва и да мислим какви механизмина вземане на решения по глобални екологични проблеми биха били най-добри. В противен случай няма да сме готови да вземем твърди и навременни мерки срещу задаващата се екологична катстрофа. Тя със сигурност вече ни връхлита, но ако не сме подготвени за нея, ще трябва да вкараме цялата планета в спешно отделение. А такова в момента няма. Кофти, а?

! Виж Criticae във Facebook !

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: