Home > Български > Енергийната Политика на България има нужда от:

Енергийната Политика на България има нужда от:

След кризата през Януари 2009 в България все по-често се повдига въпросът за енергийната сигурност. Страната има много енергоемка икономика за размерите си и е почти 100% зависима от руския износ на газ. Поради това въпросът за участието на страната в големите енергийни проекти е все по-актуален. Решаването на енергийните проблеми на Бългаиря е свързано със решаването на енергийните проблеми на Европа. На този етап проектите Набуко и Южен поток са твърде скъпи и трудно осъществими политически. Освен това те са инвестиции в тръби, а не в газови находища. Вместо тях ЕС има нужда от Единна Енергийна Политика и Енергийна Регулаторна Агенция която да решава за вноса, износа и транзита на газ.

[picapp src=”4/0/7/7/Welding_ceremony_for_36aa.JPG?adImageId=5015104&imageId=6508549″ width=”234″ height=”156″ /] Проблемите пред Европа днес са следните: 1) Голяма зависимост от Русия – около 40% от вонса на газ; 2) диспропорции в диверсификацията между Източна и Западна Европа. Докато зависимостта от Русия намаля с увеличаването на енергийната ефективност и търсенето на нови източници, втория проблем остава. Той засяга новите страни-членки и най-вече България. Решението на този проблем е в по-доброто свързване на газопреносните мрежи на всички страни в ЕС и регулирането на газовия пренос на общностно ниво.

Либерализацията на газовия пазар носи политически и икономически ползи, както и плюсове за сигурността:

Първо недостигът на газ от национален ще стане Европейски, с което ще се улесни изграждането на общи позиции по енергийните въпроси.

Второ, увеличава се газовата сигурност в целия ЕС, тъй като при национален недостиг може лесно да се внесе газ от съседна държава, чието снабдяване не е нарушено. От последното, имат полза предимно новите страни членки. Западна Европа обаче също получава политически дивидент, тъй като

(Трето) въпросът за вноса на газ се деполитизира и се отнема възможността на Русия и който и да е друг играч да прави коалиции, разделяйки ЕС на различни лагери. Така с вътрешни инструменти ЕС може да засили позициите си в международната политика значително.

Четвъртата полза е примерът, който ЕС ще даде при успешна либерализация на енергийния пазар. Това може да изиграе ключова роля в дългосрочен план, тъй като енергийните сектори на редица големи износители са изцяло държавно регулирани и поради това в окаяно състояние. Такъв е примерът и с Русия, която държи енергийния си пазар на изкуствено дишане. При нереално ниските цени няма стимули за увеличаване на енергийната ефективност. При държавен монопол няма възможност за инвестиции в разработване на нови находища и ъпгрейди на инфраструтурата. Според IAE Русия трябва да харчи около 11 млрд USD за поддръжка и развитие на газовите находища и преносната мрежа. Тези пари в момента се използват предимно за строене на нови тръби (и консултанти), докато разработването е напълно пренебрегнато. Освен това Русия инвестира повече в Олимпийските игри в Сочи, отколкото в енергиния си сектор. Така в дългосрочен план без стимули за инвестиции самата Русия може да се окаже през невъзможност да изнася договорения газ.

Впрочем, такъв прецедент вече имахме през зимата на 2005-2006 г. За да не се повтори това трябва да работим за либерализация на енергийните пазари, като започнем от Европейския. Това ще ни осигури енергийна ефективност и по-силна външнополитически позиции. Освен  това не изисква огромните инвестиции на мега-проектите Набуко и Южен Поток. Липсва обаче политическа воля. Ако поддръжниците на общата енергийна политика обаче загубят битката с лобитата на строителните компании и бюрократичните мечти, Европа и България ще изпуснат златен шанс за решавеането на ернегините проблем.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: