Home > Български > Какво липсва на българската сигурност и отбрана в ЕС?

Какво липсва на българската сигурност и отбрана в ЕС?

Трудно е да се говори за политика за сигурност в България. По-скоро в последните години има отделни парчета от пъзела на сигурността и отбраната, а вместо политика – управление на проекти. Новото разбиране за сигурността като продукт на вътрешния ред и управлението на международни кризи също не е в дневния ред на водещите институции. Всъщност, ако трябва да съм точен България няма визия за сигурността и отбраната си.

military helicopterОсновни липси

България няма адекватна Национална Стратегия за Сигурност.  Документът на Министерството на отбраната (МО) е от 1998 г. Основните приоритети в него, както и във Военната Стратегия (2002) и Военната Доктрина (1999) вече не отразяват адекватно международните проблеми на сигурността. Вместо това цел номер 1 в повечето документи е члеството в НАТО. Изчерпва ли се с това реформата в Българските въоръжени сили и институции отговорни за сигурността? Съвсем не. По-скоро би трябвало да започне оттам.

Един от най-новите стратегически документи – Стратегическият Предглед на Сигурността (2004) – също остава далеч от дебатите между НАТО и Европейската политика за Сигурност и Отбрана (ЕПСО), бъдещето на Европейската сигурност, и дори традиционни за външната ни политка сфери като българския принос в регионалната стабилност. Досегашните ръководства на ключови министерства, особено МО, всячески пренебрегваха въпроса за реформата в НАТО, развитието на младата ЕПСО и ролята на България в тези процеси. Основните проблеми бяха свързани с модернизация, което много тесногръдо се разбираше като купуване на нови оръжия и отбранителни системи. Освен това всеки министър си имаше фикс идея, като недвижими имоти и социални дейности. Така МО се превърна в туроператор и агенция за недвижимости и загърби стратегическото планиране тотално.

Посока на развитие

one wayЛипсата на визионерство и разбиране за новата европейска архитектура на сигурността от последните години напоследък се допълниха от дълбока бюджетна криза. Новият екип на Николай Младенов бързо показа, че иска да ревизира сделки, политики и администрация, но това ще отнеме време. Със сигурност ако това усилие успее ще е много добре за институцията. Междувременно обаче можем да мислим как да попълним стратегическата пропаст. Тя е фундаментална за задвижването на модернизацитята в армията и администарцията по последователен и смислен начин, когато има условия за това. И не струва много пари.

Една от най-важните политики, които МО трябва да развие е участието на България в ЕПСО. Защо? Ето няколко основни причини:

 • участието в ЕПСО, и осбено във военни операции, осигурява огромен политически престиж, а България в момента е в най-ниската му възможна точка
 • ЕПСО дава експедиционен и институционален опит за въоръжените сили и останалите държавни звена по сигурността
 • Структурирането на ЕПСО и координацията с НАТО може да служи като ключова отправна точка в реорганизацията на българските сили за сигурност и модернизацията им
 • Силно ЕПСО засилва позициите на ЕС като международен актьор и подпомага стабилността в региона (Косово, Грузия, Босна, и др.)

Няколко предложения

На първо място, България трябва да си напише домашното и да обнови стратегията си за сигурност и военната доктрина. Там трябва ясно да се отбележи ролята която България иска за ЕС в света и за себе си в ЕПСО и НАТО. Идната година е много подходяща за това, тъй като в момента тече ревизия на стратегическата концепция на НАТО, а и след влизането на Лисабонския договор в сила ЕПСО ще получи нови институционални измерения, нов върховен представител, президент на Съвета и нови функции. Надявам се отворения подход на новото ръководство на МО да направи този процес достъпен за учените и експерите по външна политика и сигурност от НПО. В последните години те бяха тотално забравени и експертизата натрупана до 2004 г. започна да избледнява. Ако този процес продължи, това ще струва скъпо в дългосрочен план.

Второ, традиционните стратегически документи трябва да се допълнят със специална стратегия за участето на България в мисии зад граница и особено за ролята която страната иска да играе в ЕПСО. Така България ще се откъсне от ad hoc подхода към международната сигурност и европейската интеграция и присъствието с по 1-2 офицери в мисии в Африка.

Трето, необходим е кохерентен план за развитието на военните и цивилни способности при управление на кризи. Настоящата кадрова политика на МО не отразява новите предизвикателства, както и уроците от ключови международни операции в Босна, Косово, Афганистан и Ирак. Съзаване на ефективни звена готови да поемата цивилно-военни задачи в международни операции изисква нова междуинституционална политика. Планът за развитието на военни и цивилни способности трябва да включва МВР, преструтурираното министерство на бедствията и авариите, Министерство на Правосъдието и МО. Тези институции трябва да работят заедно по подготовката на специализирани цивилно-военни екипи, готови за участие в мисии по наблюдение, state-building, реформа на сектора за сигурност, обучение и т.н.

EU flagОсвен това, четвърто, с оглед финансовите възможности, българия трябва да предложи ниши за оперативна подкрепа в цивилните аспекти на ЕПСО (по подобие на нишите в НАТО). Това не е по-лесно, но със сигурност е много по-евтино, тъй като за военното си участие в мисии България плаща сама, докато за цивилното, разходите се покриват от ЕС. Подобна инициатива е логично да е под шапкана на Министерството на Отбраната, но преди това е необходим ясен координационен механизъм с останалите институции.

Пето, планът за развитие на цивилните способности трябва да се обсъди с други държави в ЕС и ако има съгласие този процес да обхване планирането на цивилните способности в ЕС като цяло. Още по-добре би било, ако България лобира за създаване на общностен процес на стандартизация за цивилинте способност.

Макар и малка, натрупана експертиза от участие в мисии трябва да се използва максимално. Ето защо е необходимо (Шесто) създаването на звено за добри практики в международни операции към МО. То може да създава своя експертиза на база проучвания и натрупан опит в мисии и институционална реформа в други държави. Важно е да се знае че дори в Съвета на ЕС няма такова звено. Безкритичността към мисиите и статуквото около Солана до голяма степен пречи на по-динамичното развитие на ЕПСО.

Седмо, България трябва да насърчава Черноморската политика, която е естествен фокус на политиката за добросъседство. Тя се рестартира всяка година с ново име, което подсказва че нещата не вървят по вода. България е граница на ЕС и има огромен интерес да използва традиционните си връзки, географско положение и опита си за да развива и играе ключова роля в тази политика. Румъния е приоритизирала това. В ЕС съществуват редица добри практики за сътрудничество в областта на системите за ранно предупреждение и морско наблюдение, които може да се използват.chess

Това, разбира се, е само една от плоскостите на развитие за българската сигурност. Тя обаче е ключова, както за разбирателството между институциите в страната, така и за нейите роля и престиж в ЕС.

Последните години показаха че държавата е безсилна да се справи с липсата на сигурност. Трафик на хора и стоки, организирана престъпност, политическа корупция, нестабилна държавност в региона и т.н. – това са все елементи от един и същ пъзел. С него не можем да се справим с традиционните методи на вътрешната сигурност или отбраната. Трябва да действаме умно и да използваме синергията между тях. Но преди всичко да трябва имаме визията за проблемите които ни заобикалят.

Criticae във Facebook

 1. ивелина
  November 10, 2009 at 10:31

  😀

 2. February 18, 2014 at 04:13

  Бързи заеми и всички видове бързи кредити
  Сайт за бързи заеми и потребителски кредити в България
  Пари назаем до 24 часа с бърз кредит
  В този уеб сайт ще намерите списък
  на фирми предлагащи бърз заем, в които получавате парите
  до 24 часа, предложения за бърз потребителски кредит над 399 лв,
  както и актуални промоции , списък с офисите на компаниите по градове, микрокредити за малкия бизнес, удобен филтър за бързо намиране на най-добрата оферта, калкулатор, услуги с изцяло онлайн процес
  за кандидатстване и взимане на парите, полезна информация.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: