Home > Български > Интернет 2.0 – глобална информация при кризи

Интернет 2.0 – глобална информация при кризи

Един от водещите принципи на просвещенския либерализъм е разбирането, че прогресът винаги ни води към една определена точка на съвършенство. Друг водещ принцип е този, че колкото по обвързани сме в социални и договорни отношения, толкова по-малко причини имаме да сме във вражда едни с други. И ако всички ни свързва определена търговия, културна или политическа ценност (демокрация например) следва да живеем в един по-спокен свят на споделен прогрес.

Вече имаме технологичното измерение на този това цивилизационно постижение- Ushadi.

Възникнала от следизборния хаос в Кения, днес тази платформа дава възможност на всеки да комуникира информация и да я прави публична. Всички знаем какъви са ни проблемите и къде са – престъпност, корупция, измами, нарушени права.  Но никой не знае това, което всички кумулативно знаем, тъй като информацията не е публична. За това създаваме институции на правни и договорни основи, в които експерти събират и анализират информацията. По допотопен начин.

Ушади предлага достъпен за всеки начин да прави това, което знае обществено достояние и чрез акумулирането на данни, да подхранва социалната тъкан, необходима ни за да живеем заедно. Тази обществена тъкан можем да наречем когнитивен излишък – свободното време, в което правим нещо за себеи си, но го правим и достъпно за шсички останали.

Как ползваме платформата – всеки праща sms, или кликва на онлайн карта, където е станал свидетел на насилие, или изборни измами, или където е станала катастрофа, където снега на платното не е добре разчистен, където футбулни хулигани създават безредици… или където се продава наистина хубав сладолед. Така се създава глобално достъпна картина на това което се случва в определена кризисна точка. Какво бихте добавили към това?  Реки от информация, които МОЖЕМ да използваме.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: