Home > Uncategorized > Пазар за всеки – революция на пазара на труда

Пазар за всеки – революция на пазара на труда

ted indexМного книги се изписаха на тема как технологиите променят живота ни и как света отново е полосък и всички имат равен достъп. Навъдиха се и немалко онлйан и технологични гурута. Това е нормално. Все пак, и аз с този блог съм един от многото пишещи днес, макар да не е необходимо да съм част от професионална общнсот (журналист).

Една от големите промени, които информационното общество ни донесе е комуникацията между различни информациоони масиви и свързването на местата, където има дефицити, с онези, където има излишъци. Например пазара на труда.

В тази лекция Wingham Rowan, бивш ТВ водещ, разказва бъдещата история на пазарите. Не онези, на които можеш да си купиш лук, а другите, невидимите, които свързват доставчик и потребител, работодател и работник. Бързо, лесно и за минимална цена.
Wingham дава пример с платформите за борсова търговия, които правят анализа мигновен, а транзакцията на огромни разстояния практически безплатна. Може ли това да стане и на пазара на труда? Мога ли, както си купувам акции във взаимен фонд за минути, някои да си купи няколко часа от моето време, когато го предлагам на работодател? Не на някой определен. На който и да е!

(Български субтитри в долния ляв ъгъл)

До голяма степен перманентната икономическа криза на Запада, която започна след шока 2008 се дължи на остарели регулации – тези, които не съществуват още, но осбено онези, които съществуват за един друг икономически модел и технологичен ред. Те ни пречат. Поставени за да насочат информация, капитал и know-how в определена посока, сега те са ограда, която не можем да прескочим и да влезем в 21 век.

Тази лекция е само един от примерите какви могат да са ползите от използването на интелектуалния излишек (cognitive surplus) или неравномерно разпределените излишъци на пазара на труда (labour surplus). Конкретния случай засяга един определен сегмен неквалифициран труд, но именно там има най-много безработица. А тя, безработицата, няма да си отиде с края на настоящатата криза на държавна задлъжнялост.

Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: